zaterdag 29 januari 2011

Vervanging Caso-Edukaat door Raet

Succes kan soms gepaard gaan met oorverdovende stilte en tegelijkertijd goed nieuws zijn. Zo ook in het geval van de vervanging van de salarisadministratie. Als het rond de betaaldatum stil blijft, mag je er vanuit gaan dat de vervanging geslaagd is.

Op 1 januari is de salarisadministratie van ROC Flevoland vervangen, afgelopen dinsdag zijn de januari salarissen uitbetaald. Dat is goed gegaan gezien het aantal reacties dat we hebben ontvangen.

Het ROC van Amsterdam heeft de afgelopen jaren de personeels- en salarisadministratie 2x vervangen. De eerste keer omdat het nieuwe systeem meer mogelijkheden bood. De tweede keer omdat de leverancier Raet besloot het systeem op termijn niet langer te ondersteunen.

De vervanging was een enorme operatie gezien de ruim 3.000 salarissen die iedere maand moeten worden betaald. Toch is dit in relatieve stilte gebeurd, de salarissen zijn op tijd betaald en daar gaat het uiteindelijk om. De ervaring van het ROCvA-projectteam is aangewend bij de vervanging van de salarisadministratie in Flevoland. Dit is een mooi voorbeeld van de krachtenbundeling van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland.

maandag 24 januari 2011

Schatkistbankieren Ja of Nee?

De afgelopen weken is mij een aantal keer gevraagd wat mijn ervaring is met Schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. De MBO-raad organiseert op 17 februari as. een themabijeenkomst rond het onderwerp en heeft me gevraagd onze ervaring te delen met andere ROC's.

Deze week een ROC op bezoek dat overweegt over te stappen naar schatkistbankieren. Ook zij willen weten hoe het ons bevallen is de afgelopen jaren.

De bezuinigingen in het onderwijs nopen de ROC's alles uit de kast te halen om kosten te besparen. Goedkopere financiering is een oplossing die geen pijn doet i.t.t. alle andere maatregelen die men moet nemen. Daarom komt dit onderwerp m.i. steeds meer in de belangstelling.

ROC's kunnen als 'rechtspersoon met een wettelijke taak' (RWT) gebruik maken van schatkistbankieren. Dit betekent dat zij gebruik kunnen maken van 3 producten bij het Ministerie van Financiën:
- Rekening-courantfaciliteit: goedkoop werkkapitaal tot ca. 10 procent van de publieke jaaromzet
- Depositofaciliteit: verplicht voor kasoverschotten uit publieke activiteiten
- Leningfaciliteit: goedkope financiering met vastgoed als onderpand

Meer informatie is overigens te vinden op de website van het 'Agentschap van de Generale Thesaury': http://www.dsta.nl/onderwerpen/schatkistbankieren

Eigenlijk begrijp ik niet goed waarom ROC's niet 'en masse' zijn overgestapt naar het schatkistbankieren. Het is een product met grote voordelen en maar een beperkt aantal kleine nadelen. Met schatkistbankieren is een ROC in staat om aanzienlijke rentevoordelen te behalen in vergelijking tot de commerciële banken. De rentepercentages van de leningfaciliteit liggen soms meer dan een procent lager dan de commerciële tarieven. Dat lijkt voor sommigen een klein verschil maar gezien de tientallen miljoen euro's die ROC's hebben geleend, loopt dit al snel op tot honderdduizenden euro's per jaar. Dergelijke leningen kennen vaak een looptijd van tientallen jaren. Dat betekent dat er met een beetje inspanning op langere termijn miljoenen euro's kunnen worden bespaard. En dat is in tijde van bezuinigingen goed nieuws, lijkt me.

vrijdag 14 januari 2011

actieplan MBO 2011-2015

Gisteren een bijeenkomst bij de MBO-raad bezocht. Daarin werd de inhoud van het 'actieplan MBO 2011-2015' behandeld. Dit plan zal in februari bekend gemaakt worden. Men verwacht dat het MBO met grote veranderingen te maken krijgt.

Met name het introduceren van een leeftijdsgrens voor bekostigd onderwijs zal grote gevolgen hebben voor ROC's. Het advies is om mensen van 30 jaar en ouder niet meer voor bekostiging in aanmerking te laten komen. ROC's zullen moeten onderzoeken of we zonder 30-plussers alle BBL opleidingen nog wel in stand kunnen houden. Blijven er genoeg studenten over om dure opleidingen te kunnen betalen?


Het onderwijs op niveau 1 zal geen MBO meer mogen heten en krijgt een eigen bekostigingssysteem. Het onderwijs op niveau 2 is niet langer toegankelijk voor iedereen, er zullen toetredingscriteria worden aangelegd. Verder zal er nogal wat bezuinigd worden op het onderwijs, onder meer door de duur van opleidingen te bekorten.

ROC's hebben verder te maken met het wegvallen van Inburgeringsactiviteiten. Er is vanaf 2014 geen geld meer voor inburgering.


Conclusie: de komende maanden zullen ROC's zichzelf opnieuw moeten uitvinden om deze veranderingen te kunnen opvangen.

Als je de ontwikkelingen wilt volgen kijk dan op:
weblog hobéon actieplan MBO

maandag 10 januari 2011

Nieuwbouw ROC van Amsterdam vordert gestaag

De dienst Facilitair Bedrijf, ondersteund door de dienst Financiën,  is al lang bezig met de nieuwbouw van het ROC van Amsterdam. De voorbereidende activiteiten hebben een aantal jaren in beslag genomen.

In 2010 is de bouw van de nieuwe schoolgebouwen gestart op vier lokaties:
- Amsterdam Noord (bij het startpunt van de Noord-Zuidlijn)
- Kop Zuid-As (tegenover de Rai)
- Laan van Spartaan (net buiten de ring in Amsterdam-West)
- Amstelveen (Zetterij)

Als je nu langs de nieuwbouwlokaties rijdt (aanrader!) beginnen de contouren van de gebouwen vorm te krijgen. In de komende 2 jaar zullen deze schoolgebouwen in gebruik worden genomen. Op de website van het ROC van Amsterdam staan meer gegevens over de nieuwbouwlokaties. Hier kan je ook vinden welke opleidingen er straks in de nieuwe gebouwen zullen worden verzorgd.

http://www.rocva.nl/Organisatie/Huisvesting/Nieuwbouw/Pages/Default.aspx

vrijdag 7 januari 2011

Doctorandus met een MEAO-diploma?

Recentelijk stuurde een MBO-studente een brief naar de Volkskrant waarin ze liet weten dat mensen ten onrechte negatief denken over MBO-ers (zie link onder het artikel).

Ik ben zelf ooit 'voortijdig schoolverlater' geweest op het Atheneum. Mijn schoolcarrière liep niet geheel vlekkeloos met als gevolg dat ik het VWO moest verlaten. Ik voelde me niet thuis op school, vond de vakken niet leuk en had een hekel aan huiswerk maken.

Gelukkig mocht ik met mijn overgangsrapport van de 3e klas wel naar de MEAO. Dat onderwijs sprak mij kennelijk veel meer aan want vanaf dat moment ging het van een leien dakje. Toen ik met mooie cijfers mijn MEAO-diploma had behaald, werd ik door een inspirerende docent geadviseerd te gaan studeren in Amsterdam. De vooropleiding sloot heel erg goed aan op het onderwijs aan de HES in Amsterdam. Veel medestudenten van de HAVO vielen al in het eerste jaar af.

Na het behalen van het HEAO-BI diploma (inclusief een aantal vrolijke jaren in het bestuur van studentenvereniging Pigmentum), werd ik in een gesprek met mijn afstudeerdocent attent gemaakt op een zogenaamde kop-studie aan de Vrije Universiteit. De studie bedrijfseconomie sloot goed aan op het HBO-programma. In drie jaar was ik klaar met mijn studie.


Het MBO is mijn redding geweest. Ik heb de 'long way home' gekozen, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu beschik over theoretische én praktische kennis binnen het vakgebied economie, administratie en automatisering.

Een MBO-opleiding is dus zeker geen minderwaardige opleiding voor minder slimme mensen. Dit diploma is van grote waarde als je wilt gaan werken of als je verder wilt studeren. Daar zou best wel wat meer erkenning en waardering voor mogen bestaan.


Lees de ingezonden brief op: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1788732/2011/01/05/Leve-het-onderwijs-Zolang-het-maar-geen-mbo-is.dhtml